Privacy Policy

Privacy

Op deze pagina beschrijven wie welke gegevens door NoBaToWa worden verzameld, wat wij daar mee doen en of en waarom wij deze delen met andere instanties.

Voorop staat dat de privacy van onze leden en cursisten voor ons belangrijk is en wij hun gegevens zorgvuldig behandelen en niet delen met derden zonder dat dit strikt noodzakelijk is.

Ledenadministratie

Als vereniging voeren wij een administratie waarin wij bij houden wie bij ons lid is. Dit doen wij zodat wij kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen rondom het voeren van een administratie en boekhouding maar ook om onze leden te kunnen informeren over ontwikkelingen binnen de vereniging en activiteiten.
Deze ledenadministratie is alleen toegankelijk voor bestuursleden en wordt in principe niet gedeeld met derden. Uitzondering hierop zijn een verzoek waaraan wij uit een wettelijke verplichting moeten voldoen of op expliciet verzoek van het lid.
De gegevens die zijn opgenomen in de ledenadministratie zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adres inclusief postcode en woonplaats
 • Telefoon en mobiel telefoonnummer
 • Email adres
 • Geboortedatum
 • Soort lidmaatschap (lid / donateur)
 • PadiPro nummer indien van toepassing (alleen bij instructeurs)
 • Lidmaatschappen commissies

Als vereniging zijn wij wettelijk verplicht om deze gegevens 7 jaar te bewaren. De gegevens worden gebruikt om jou als lid te informeren over activiteiten, nieuws en andere ontwikkelingen binnen de vereniging.
Het padi pro nummer is alleen van toepassing voor dive masters en instructeurs die bij ons lesgeven. Hiermee kunnen wij bij PADI controleren of je een actieve les status en verzekering hebt zodat je bevoegd bent om les te geven.

Opleidingen

Van cursisten bewaren wij de gegevens die nodig zijn voor het geven van een opleiding en indien van toepassing het uitschrijven van het brevet. Deze gegevens zijn toegankelijk voor het bestuur van NoBaToWa en de instructeur die de betreffende opleiding verzorgt.

Wanneer een cursist met goed gevolg een opleiding heeft gevolgd waarvoor een brevet wordt uitgeschreven dan delen wij de gegevens die nodig zijn voor het verstrekken van het brevet met de opleidingsinstantie, bijvoorbeeld PADI. Het is mogelijk dat deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt buiten Nederland en Europa. Zonder deze toestemming voor het delen van je gegevens is het niet mogelijk om een brevet voor je aan te vragen.
De gegevens die wij van een cursist verzamelen zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Verklaring van risico’s en aansprakelijkheid
 • Verklaring van begrip van de duikveiligheidsregels

Naast bovenstaande gegevens vragen we om een medische verklaring waarin je als cursist aangeeft een aantal aandoeningen niet te hebben. Wanneer uit de verklaring blijkt dat je wel één of meerdere aandoeningen hebt vragen wij om een verklaring van een arts bevoegd tot het uitvoeren van een duikmedische keuring. Deze verklaringen geven aan dat je medisch gezien in staat bent om te gaan duiken.

NoBaToWa en de betreffende instructeur controleren hiermee of je medisch gezien in staat bent om te duiken zodat er geen onnodige risico’s worden genomen en hebben deze nodig om in het geval van een ongeval aan de bevoegde instanties aan te kunnen tonen dat je medisch gezien in staat was om te gaan duiken.

De gegevens in de medische verklaring worden alleen gedeeld met bevoegde instanties én alleen wanneer wij daar op basis van een wettelijke verplichting om worden verzocht.
Wij zijn door PADI verplicht om deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren.
Van de meeste opleidingen die je bij NoBaToWa volgt ontvang je een brevet. Dit brevet wordt uitgeschreven door de opleidingsinstantie van de opleiding: PADI. Voor het kunnen uitschrijven van je brevet delen wij onderstaande gegevens met PADI:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Email adres
 • Pasfoto
 • Brevetteringsdatum
 • Cursusaanvangsdatum
 • Brevetteringsniveau

Meer gegevens over hoe PADI omgaat met deze gegevens is te lezen op de website van PADI.

Waar slaan we gegevens op

De administratie van NoBaToWa is opgeslagen op Onedrive van Microsoft. Alleen bestuursleden van NoBaToWa hebben toegang tot deze administratie.

De bankzaken van NoBaToWa zijn ondergebracht bij de Rabobank. Transactiegegevens op onze bankrekening zijn derhalve ook aanwezig in de systemen van de Rabobank. Toegang tot deze gegevens zijn beperkt tot het dagelijks bestuur en éénmaal per jaar ontvangen de leden van de kascommissie inzage in de bankgegevens ten behoeve van de controle van de boekhouding.

Betaal je bij NoBaToWa iets met pin of credit card dan wordt deze transactie afgehandeld door iZettle. Gegevens over de transactie zijn opgeslagen in de systemen van iZettle. Toegang tot het iZettle systeem voor NoBaToWa is beperkt tot de bestuursleden. Welke gegevens iZettle verwerkt en hoe zij hiermee omgaan is te lezen op de website van iZettle.

Voor het versturen van massa-mailingen naar de leden zoals nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Hierin zijn voor- en achternaam, email adres, soort lidmaatschap en lidmaatschap van een commissie opgeslagen. Toegang tot Mailchimp is beperkt tot de leden van het bestuur. Meer informatie over hoe Mailchimp omgaat met deze gegevens is te vinden op hun website.

Voor het versturen van email maken wij gebruik van de diensten van Zoho. In de email kunnen gegevens over leden, cursisten en derden aanwezig zijn. De email is opgeslagen op de Europese systemen van Zoho. Toegang tot de email is beperkt tot de leden van het bestuur.

Voor het aanbieden van betalingen via iDeal maken wij gebruik van het Nederlandse bedrijf Mollie. Voor het uitvoeren van de betaling zijn een aantal gegevens bij Mollie bekend. Welke gegevens dit zijn en hoe deze verwerkt wordt is te lezen op de website van Mollie.

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt ten alle tijden het recht om inzicht te krijgen in de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen. Stuur wanneer je hier gebruik van wilt maken een email aan de secretaris op secretaris@nobatowa.nl.
Recht op correctie

Wanneer je fouten constateert in de gegevens die wij van je hebben opgeslagen kan je die laten corrigeren. Geef je correcties door aan de secretaris op secretaris@nobatowa.nl.
Weet je dat er een correctie moet gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat je gaat verhuizen? Stuur de secretaris dan alvast een bericht van de correctie met de ingangsdatum van de correctie.

Recht op verwijdering

De gegevens die wij van je hebben opgeslagen kan je altijd laten verwijderen. Stuur hiervoor een email aan de secretaris op secretaris@nobatowa.nl waarin je aangeeft welke gegevens je wilt laten verwijderen.

Uitzondering hierop zijn de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn om te bewaren zoals facturen die wij je hebben gestuurd, getekende overeenkomsten en je medische verklaring wanneer je bij ons een opleiding hebt gevolgd.

Wanneer je je wilt afmelden voor de nieuwsbrief en je gegevens uit Mailchimp wil laten verwijderen kan je ook eenvoudig gebruik maken van de afmeld link die onderaan iedere email staat.

Wanneer wij je gegevens moeten verwijderen zijn wij ook verplicht om instanties waarmee wij je gegevens hebben gedeeld te verzoeken om jouw gegevens te verwijderen. Wanneer je bij ons een brevet hebt behaald én wij en PADI moeten jouw gegevens verwijderen dan zijn jouw brevetteringsgegevens niet meer bij ons en PADI bekend. Dit betekend dat de geldigheid van je brevet niet meer kan worden gecontroleerd en het aanvragen van een vervangende pas niet mogelijk is.

Recht op dataportabiliteit

Naast het recht op inzage heb je ook het recht om je gegevens mee te nemen naar een andere organisatie. Wanneer je hier gebruik van wilt maken stuur dan een email naar de secretaris op secretaris@nobatowa.nl.

Wanneer je de gegevens van en opleiding wilt meenemen omdat je bijvoorbeeld een opleiding ergens anders wilt afronden vermeld dit dan bij je aanvraag. Je ontvangt dat een doorverwijzing waarop vermeld staat welke onderdelen je al hebt afgerond. Hiermee is het soms mogelijk om deze onderdelen bij je nieuwe organisatie over te slaan.

Social media

NoBaToWa maakt gebruik van social media voor de communicatie naar leden en cursisten en stelt leden in de gelegenheid om onderling contact te hebben via deze social media. Gebruik van social media is niet verplicht wanneer je lid wordt van NoBaToWa. Wanneer je hier wel gebruik van maakt ga je akkoord met de gegevensverwerking van het betreffende social media netwerk zoals deze door hen is beschreven.
NoBaToWa deelt zelf geen gegevens met social media over onze leden en cursisten.